Chất điều hòa sinh trưởng, ATONIK, GA3, IBA, NAA...- PHÂN BÓN FAMEKO

Lưới Danh sách
- 8%
Paclo 15%

Paclo 15%

110.000₫ /Kg
120.000₫ /Kg
- 4%
6BA (6-Benzylaminopurine)

6BA (6-Benzylaminopurine)

2.200.000₫ /Kg
2.300.000₫ /Kg
- 3%
IBA (3-Indolebutyric Acid - IBA 98%)

IBA (3-Indolebutyric Acid - IBA 98%)

2.900.000₫ /Kg
3.000.000₫ /Kg
- 3%
GA3 (Gibberellic acid 90%)

GA3 (Gibberellic acid 90%)

4.950.000₫ /Kg
5.100.000₫ /Kg
- 2%
Phân Thioure

Phân Thioure

50.000₫ /Kg
51.000₫ /Kg
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: