Tất cả sản phẩm

Lưới Danh sách
- 10%
Ống hút cỏ bàng

Ống hút cỏ bàng

900₫ /Kg
1.000₫ /Kg
- 7%
Phân Sodium Molybdate

Phân Sodium Molybdate

2.000.000₫ /Kg
2.150.000₫ /Kg
- 17%
Phân Amonium Tetra Molybdate

Phân Amonium Tetra Molybdate

1.500.000₫ /Kg
1.800.000₫ /Kg
- 6%
Phân gà hữu cơ Bỉ

Phân gà hữu cơ Bỉ

8.500₫ /Kg
9.000₫ /Kg
- 5%
Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

400.000₫ /Kg
420.000₫ /Kg
- 18%
Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

140.000₫ /Kg
170.000₫ /Kg
- 5%
Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

40.000₫ /Kg
42.000₫ /Kg
- 2%
Phân Thioure

Phân Thioure

50.000₫ /Kg
51.000₫ /Kg
- 10%
Phân bón Super Potasium Humate Vảy

Phân bón Super Potasium Humate Vảy

45.000₫ /Kg
50.000₫ /Kg
- 1%
Phân Solubor cung cấp Boron

Phân Solubor cung cấp Boron

70.000₫ /Kg
71.000₫ /Kg
- 7%
Phân Ca(NO3)2 Solar

Phân Ca(NO3)2 Solar

14.000₫ /Kg
15.000₫ /Kg
- 3%
Seaweed (chiết xuất rong biển)

Seaweed (chiết xuất rong biển)

140.000₫ /Kg
145.000₫ /Kg
- 8%
Paclo 15%

Paclo 15%

110.000₫ /Kg
120.000₫ /Kg
- 2%
NPK 30-09-09+TE Blue Ocean

NPK 30-09-09+TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK 20-20-20+TE Blue Ocean

NPK 20-20-20+TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK 10-50-10+ TE Blue Ocean

NPK 10-50-10+ TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK Blue Ocean 10-4-40

NPK Blue Ocean 10-4-40

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 4%
Phân Terra Neem Plus 4-1-1

Phân Terra Neem Plus 4-1-1

27.000₫ /Kg
28.000₫ /Kg
popup

Số lượng:

Tổng tiền: