Kĩ thuật cây trồng

QUY TRÌNH TRỒNG CHUỐI GIÀ NAM MỸ

Viết bởi Fameko, Ngày 07/06/2021

I. QUY TRÌNH TRỒNG 1./ Yêu cầu sinh thái * Khí hậu. - Nhiệt độ: Cây chuối già phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 25-350C. Nhiệt độ dưới 100C và trên 400C...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: