Phân bón giá thể, tưới nhỏ giọt, EDTA, EDDHA - PHÂN BÓN FAMEKO

Lưới Danh sách
- 25%
Ca(NO3)2 Calanit (Canxi nitrate)

Ca(NO3)2 Calanit (Canxi nitrate)

15.000₫ /Kg
20.000₫ /Kg
- 9%
MgSO4.7H2O Ấn Độ

MgSO4.7H2O Ấn Độ

10.000₫ /Kg
11.000₫ /Kg
- 7%
KNO3 Potanit (Kali nitrate 13-0-46)

KNO3 Potanit (Kali nitrate 13-0-46)

27.000₫ /Kg
29.000₫ /Kg
- 4%
K2SO4 Solupotase

K2SO4 Solupotase

24.000₫ /Kg
25.000₫ /Kg
- 5%
MKP Klafos (0-52-34)

MKP Klafos (0-52-34)

38.000₫ /Kg
40.000₫ /Kg
- 5%
Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

400.000₫ /Kg
420.000₫ /Kg
- 18%
Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

140.000₫ /Kg
170.000₫ /Kg
- 5%
Vi lượng EDTA Cu (chelate Cu)

Vi lượng EDTA Cu (chelate Cu)

190.000₫ /Kg
200.000₫ /Kg
- 6%
Vi lượng EDTA Fe (chelate Fe)

Vi lượng EDTA Fe (chelate Fe)

150.000₫ /Kg
160.000₫ /Kg
- 15%
Vi lượng EDTA Zn (chelate Zn)

Vi lượng EDTA Zn (chelate Zn)

145.000₫ /Kg
170.000₫ /Kg
- 5%
EDTA Mn Bỉ (chelate Mn)

EDTA Mn Bỉ (chelate Mn)

350.000₫ /Kg
370.000₫ /Kg
- 5%
EDTA Zn Bỉ (chelate Zn)

EDTA Zn Bỉ (chelate Zn)

350.000₫ /Kg
370.000₫ /Kg
- 4%
MnSO4.H2O (Mangan Sulphate)

MnSO4.H2O (Mangan Sulphate)

27.000₫ /Kg
28.000₫ /Kg
- 1%
Phân Solubor cung cấp Boron

Phân Solubor cung cấp Boron

70.000₫ /Kg
71.000₫ /Kg
- 5%
Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

40.000₫ /Kg
42.000₫ /Kg
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: