Phân bón EDTA, EDDHA, Chelate vi lượng, sulphate - PHÂN BÓN FAMEKO

Lưới Danh sách
- 5%
Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

Sắt 6 - EDDHA Fe 6%

400.000₫ /Kg
420.000₫ /Kg
- 6%
Vi lượng EDTA Fe (chelate Fe)

Vi lượng EDTA Fe (chelate Fe)

150.000₫ /Kg
160.000₫ /Kg
- 18%
Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

Vi lượng EDTA Mn (Chelate Mn)

140.000₫ /Kg
170.000₫ /Kg
- 15%
Vi lượng EDTA Zn (chelate Zn)

Vi lượng EDTA Zn (chelate Zn)

145.000₫ /Kg
170.000₫ /Kg
- 5%
Vi lượng EDTA Cu (chelate Cu)

Vi lượng EDTA Cu (chelate Cu)

190.000₫ /Kg
200.000₫ /Kg
- 13%
Vi lượng EDTA Mg (chelate Mg)

Vi lượng EDTA Mg (chelate Mg)

130.000₫ /Kg
150.000₫ /Kg
- 5%
EDTA Mn Bỉ (chelate Mn)

EDTA Mn Bỉ (chelate Mn)

350.000₫ /Kg
370.000₫ /Kg
- 5%
EDTA Zn Bỉ (chelate Zn)

EDTA Zn Bỉ (chelate Zn)

350.000₫ /Kg
370.000₫ /Kg
- 7%
Vi lượng EDTA Ca (chelate Ca)

Vi lượng EDTA Ca (chelate Ca)

140.000₫ /Kg
150.000₫ /Kg
- 7%
Vi lượng EDTA 2Na (chelate 2Na)

Vi lượng EDTA 2Na (chelate 2Na)

140.000₫ /Kg
150.000₫ /Kg
- 9%
CuSO4.5H2O Đồng Sulphate

CuSO4.5H2O Đồng Sulphate

73.000₫ /Kg
80.000₫ /Kg
- 3%
H3BO3 Acid Boric

H3BO3 Acid Boric

32.000₫ /Kg
33.000₫ /Kg
- 4%
MnSO4.H2O (Mangan Sulphate)

MnSO4.H2O (Mangan Sulphate)

27.000₫ /Kg
28.000₫ /Kg
- 1%
Phân Solubor cung cấp Boron

Phân Solubor cung cấp Boron

70.000₫ /Kg
71.000₫ /Kg
- 5%
Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

Vi lượng Kẽm ZnSO4.H2O

40.000₫ /Kg
42.000₫ /Kg
- 2%
KOH Potassium hydroxide 90%

KOH Potassium hydroxide 90%

45.000₫ /Kg
46.000₫ /Kg
- 2%
K2CO3 Kali Cacbonat

K2CO3 Kali Cacbonat

40.000₫ /Kg
41.000₫ /Kg
- 7%
Vi lượng EDTA 4Na (chelate 4Na)

Vi lượng EDTA 4Na (chelate 4Na)

140.000₫ /Kg
150.000₫ /Kg
popup

Số lượng:

Tổng tiền: