Phân NPK tưới nhỏ giọt, thủy canh, dưa lưới - PHÂN BÓN FAMEKO trọn bộ

Lưới Danh sách
- 2%
NPK 30-09-09+TE Blue Ocean

NPK 30-09-09+TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK 20-20-20+TE Blue Ocean

NPK 20-20-20+TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK 10-50-10+ TE Blue Ocean

NPK 10-50-10+ TE Blue Ocean

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
- 2%
NPK Blue Ocean 10-4-40

NPK Blue Ocean 10-4-40

60.000₫ /Kg
61.000₫ /Kg
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: