Phân tưới nhỏ giọt châu Âu, đa lượng, Chelate - PHÂN BÓN FAMEKO

Lưới Danh sách
- 25%
Ca(NO3)2 Calanit (Canxi nitrate)

Ca(NO3)2 Calanit (Canxi nitrate)

15.000₫ /Kg
20.000₫ /Kg
- 4%
MAP (12-61-0) Monafos

MAP (12-61-0) Monafos

26.000₫ /Kg
27.000₫ /Kg
- 7%
KNO3 Potanit (Kali nitrate 13-0-46)

KNO3 Potanit (Kali nitrate 13-0-46)

27.000₫ /Kg
29.000₫ /Kg
- 10%
Mg(NO3)2 Maganit

Mg(NO3)2 Maganit

18.000₫ /Kg
20.000₫ /Kg
- 5%
K2SO4 Kalasul Bỉ

K2SO4 Kalasul Bỉ

20.000₫ /Kg
21.000₫ /Kg
- 5%
MKP Klafos (0-52-34)

MKP Klafos (0-52-34)

38.000₫ /Kg
40.000₫ /Kg
- 7%
Phân Ca(NO3)2 Solar

Phân Ca(NO3)2 Solar

14.000₫ /Kg
15.000₫ /Kg
- 9%
MgSO4.7H2O Ấn Độ

MgSO4.7H2O Ấn Độ

10.000₫ /Kg
11.000₫ /Kg
- 2%
MKP ICL (0-52-34)

MKP ICL (0-52-34)

40.000₫ /Kg
41.000₫ /Kg
- 4%
MAP Nga (12-61-0)

MAP Nga (12-61-0)

27.000₫ /Kg
28.000₫ /Kg
- 3%
KNO3 Haifa (13-0-46)

KNO3 Haifa (13-0-46)

35.000₫ /Kg
36.000₫ /Kg
- 3%
MKP Trung Quốc

MKP Trung Quốc

30.000₫ /Kg
31.000₫ /Kg
- 4%
K2SO4 Solupotase

K2SO4 Solupotase

24.000₫ /Kg
25.000₫ /Kg
- 3%
K2SO4 K-Leaf

K2SO4 K-Leaf

35.000₫ /Kg
36.000₫ /Kg
- 5%
K2SO4 Hàn Quốc

K2SO4 Hàn Quốc

19.000₫ /Kg
20.000₫ /Kg
- 18%
Ca(NO3)2 Ducanit

Ca(NO3)2 Ducanit

18.000₫ /Kg
22.000₫ /Kg
- 7%
DAP 21-53-0

DAP 21-53-0

28.000₫ /Kg
30.000₫ /Kg
- 15%
Ca(NO3)2 Calnit

Ca(NO3)2 Calnit

11.000₫ /Kg
13.000₫ /Kg
popup

Số lượng:

Tổng tiền: