16 nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng hấp thu

Viết bởi Jayce Phan, Ngày 30/03/2020

Muốn cây trồng sinh trưởng và phát triển toàn diện, cần nắm bắt được nhu cầu dinh dưỡng của chúng. Việc bổ sung đúng và đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết sẽ là giải pháp tối ưu nhất để bà con nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
Có 16 dưỡng chất bổ sung cho cây trồng chia làm 3 nhóm chính: Đa lượng, trung lượng và vi lượng. Gần như toàn bộ các nguyên tố đều có mặt trong đất. Mõi nguyên tố, hay một nhóm nguyên tố đều đảm nhiệm một chức năng nào trong quá trình sinh trưởng phát triển cây. Chúng có sự tương tác qua lại lẫn nhau giúp phát triển hoặc ức chế lẫn nhau.


Nguồn baotintuc.vn

Nhóm đa lượng
1. Các dạng Đạm (N) cây hấp thụ

- Lá hấp thu trực tiếp NH3 . Liều lượng hấp thu phụ thuộc vào nồng độ ammonia trong không khí, ngoài ra ammonia cũng có thể bay hơi qua lá.
- Phần lớn N được rễ cây hấp thu dưới dạng vô cơ: ion  NH4+ (ammonium) và NO3- (nitrate). Cây hấp thu NH4+ cao ở  pH trung tính và NO3- ở  pH thấp hơn.
- Do có sự cân bằng điện tích Cation/anion, nên khi cây hấp thu ammonium sẽ giảm hấp thu các cation khác như Ca, Mg, K, nhưng tăng hấp thu  các anion như phosphate, sulfate, chloride
- khi cây hấp thu NO3- sẽ tăng hấp thu Ca, Mg, K, và giảm hấp thu phosphate, sulfate, chloride, và pH vùng rễ sẽ tăng do rễ giải phóng HCO3- (OH-)

2. Các dạng Lân (P) cây hấp thụ
- Phần lớn P được rễ cây hấp thu dưới dạng ion orthophosphate, HPO4 2- hay H2PO4 - 
- Hai dạng này có tỉ lệ cân bằng ở  pH 7.2, nồng độ HPO4 2- cao hơn trong điều kiện kiềm, và nồng độ H2PO4- cao hơn trong điều kiện chua.
khi cây hấp thu H2PO4 – làm tăng hấp thu Ca, Mg, K và hấp thu HPO4 2-  có thể ức chế hấp thu nitrate và sulfate.
Lưu ý: Tốc độ di chuyển của P trong đất rất chậm vì vậy kích thước và mật độ rễ rất quan trọng trong việc hấp thụ
3. Các dạng Kali (K) cây hấp thụ
- K được hấp thu bởi rễ dưới dạng cation, ion K+. Rất dễ dàng hấp thụ 
- Khi tăng Kali sẽ gây cản trở việc hấp thụ Canxi và Magie

Nhóm trung lượng
1. Các dạng S cây hấp thụ

- SO2 được hấp thu trực tiếp qua lá, nhưng với hàm lượng rất nhỏ. Nếu nồng độ quá cao, gây độc. Phần lớn S được rễ hấp thu dưới dạng SO4 2- (sulfate), <10% tổng S trong đất dạng SO4 2-
- Khi tặng Đạm Nitrat (NO3-) sẽ cản trở việc hấp thụ lưu huỳnh (S)
- Khi tăng Đạm Ammonium tăng việc hấp thụ lưu huỳnh
2. Các dạng Canxi được cây hấp thụ
- Canxi được rễ hấp thu dưới dạng cation hóa trị 2, Ion Ca2+. Ca2+ được hấp thu chỉ giới hạn vùng đầu rễ, vùng rễ non. Canxi phải vào trong mạch gỗ do vận chuyển xuyên qua màng tế bào bị giới hạn
-Khi tăng hàm lượng dinh dưỡng  Magne, Kali, Ammonium  ức chế hấp thu Canxi
- Cây hấp thu Nitrate-N làm tăng hấp thu Ca2+
3. Các dạng Mg cây hấp thụ
- Mg được rễ hấp thu dưới dạng cation hóa trị 2+, ion Mg2+
- Khi tăng hàm lượng Canxi, Kali, Ammonium làm ức chết sự hấp thụ Mg
- Dinh dưỡng Nitrate-N làm tăng hấp thu Mg2+ so với dinh dưỡng ammonium-N

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: