Cây hấp thu dinh dưỡng tốt khi nào?

Viết bởi Jayce Phan, Ngày 01/04/2020

Vi Lượng 
1. Fe

Rễ cây hấp thu dạng Fe2+ và Fe3+, nhưng Fe3+ thường được khử thành Fe2+ trước khi rễ hấp thụ
Khi đất thừa  Cu, Mn, Zn, Mo, P có thể gây ra thiếu Fe. Hiệu quả gây chua bởi nitrite hóa của phân NH4-N có thể làm tăng khả năng hòa tan củ Fe
2. Zn
2.1 Zn trong cây

Rễ hấp thu dưới dạng Zn2+ , vai trò chính của Zn là họat hóa Enzyme, thành phần của cấu trúc và điều hòa cofactor
2.2 Tương tác Zn với các dinh dưỡng khác
- Do tương tác giữa các chất dinh dưỡng như thừa Cu, Fe, Mn, và P có thể gây ra thiếu Zn.
- Dinh dưỡng Ammonium làm chua hóa vùng rễ, tăng khả năng hữu dụng của Zn
3. Đồng (Cu)
3.1.Cu trong cây. 

Rễ hấp thu dạng Cu2+, nhưng cũng có thể hấp thu dạng phức hữu cơ
Cần thiết cho quang hợp, hô hấp, lignin hóa,  hình thành hạt phấn và thụ phấn
3.2 Tương tác giữa Cu và các dinh dưỡng khác
- Ngoài ra, thiếu Cu cũng có thể do nồng độ các ion Fe, Zn, và P quá cao
- Dinh dưỡng Ammonium làm chua hóa vùng rễ, tăng khả năng hữu dụng của Zn
4. Mangan
4.1.Mn trong cây. 

Rễ cây hấp thu dạng Mn2+, nhưng cũng có thể hấp thu Mn dưới dạng phức hữu cơ.
4.2 Tương tác giữa Mn và các dinh dưỡng khác
Ảnh hưởng chua hóa của phân NH4-N có thể làm tăng khả năng hữu dụng của Mn.
Khi thừa Mn có thể gây ra triệu chứng thiếu Fe, Mg, Ca
5. Boron (B)
5.1. B trong cây.  

Rễ cây hâp thu B chủ yếu dưới dạng trung tính H3BO3.

5.2 Tương tác giữa Bo và các chất dinh dưỡng khác

- Tương tác dinh dưỡng. Hấp thu Ca và K cao, có thể thiếu B.

- Trên đất chua, Ca thấp tăng mức độ nhạy cảm B.

- Bón vôi có thể làm giảm hấp thu B

6. Molybdenum (Mo).

6.1. Mo trong cây.

Rễ cây hấp thu dạng MoO4 2- (molybdate)

- khử nitrate cho nhu cầu N của cây - Nitrogenase, Enzyme cho cố định N sinh học có liên quan đến hấp thu và vận chuyển Fe

6.2 Tương tác giữa Mo và các chất dinh dưỡng khác

- Mo hữu dụng tăng khi pH tăng, Khả năng hữu dụng tăng 10 lần khi tăng 1 đơn vị pH, ngược với các nguyên tố vi lượng khác

- Nguồn N cung cấp dinh dưỡng Nitrate tăng ammonium sẽ làm giảm hấp thu Mo

- Hấp thu Mo bị ức chế bởi nồng độ sulfate cao

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: