KỸ THUẬT BÓN PHÂN QUA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Viết bởi Fameko, Ngày 04/02/2020
KỸ THUẬT BÓN PHÂN QUA HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT

I.      Yêu cầu kỹ thuật hệ thống tưới nhỏ giọt

Thiết kế từng cây sao cho lượng nước phải đồng đều
Có hệ thống cấp phân gắn với hệ thông tưới và hệ thống các van điều chỉnh
Lưu lượng nước tại 1 vòi ra tùy thuộc vào công suất hệ thống (tốt nhất từ 40 – 80 lít/giờ


II.     Yêu cầu nguồn nước
Nguồn ao, hồ, giếng sao cho đảm bảo không cạn bã, rác và đầy đủ các tiêu chuẩn hóa lú của nước tưới tiêu


III.    Yêu cầu phân bón

Đảm bảo các thành phần đa lượng theo tỷ lệ cân đối phù hợp với nhu cầu sinh lý của cây, dùng loại phân bón hòa tan chuyên dụng đầy đủ các nguyên tố đa lượng, trung và vi lượng.
Độ hòa tan tốt, không lẫn các chất lắng cặn, kết tủa

IV.    Kỹ thuật vận hành hệ thống kết hợp với phân bón
Kiểm tra nguồn cấp nước để đảm bảo vận hành an toàn
Chuẩn bị đủ lượng phân bón theo từng giai đoạn và tính toán số lần hòa tan để đảm bảo lượng phân phải được cấp đủ cho cây trồng theo quy trình trong thời gian vận hành của thệ thống theo dự kiến.
Vận hành hệ thống tưới nước (chưa cấp phân) và kiểm tra vườn vây để đảm bảo rằng tất cả các cây đều được cấp theo đúng lưu lượng.
Hòa tan phân theo định lượng và cấp phân qua hệ thống tưới. Tùy theo dung tích bể hoặc bình cấp phân mà tính toán lượng phân hòa tan cho mỗi lần để đảm bảo lượng phân phải tan hoàn toàn. Phải đảm bảo rằng lượng phân bón cho từng đợt đều được cung cấp đầy đủ cho cây qua hệ thống tưới.


V.    Một số công thức khi bón phân qua hệ thống tưới
Cấp phân cho hệ thống tưới sau khi hệ thống đã vận hành được 10 – 20 phút, và kết thúc việc cấp phân tưới khi hệ thống ngừng vận hành 20 phút.
Trong mùa mưa, việc vận hành hệ thống tưới chủ yếu phục vụ cho bón phân, vì vậy thời gian vận hành chỉ bằng 1/3 – ½ so với thời gian tưới nước cho cây trong mùa khô.
Trong các đợt bón phân cho cây trồng rơi vào mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) nên chia nhỏ lượng bón thành nhiều đợt, có thể cứ 1 tháng bón 1 lần kết hợp với tưới nước thì sẽ nâng cao hiệu quả. Căn cứ vào lượng sử dụng phân bón cho mỗi giai đoạn mà tính toán phù hợp. thời gian tưới cho cây trong mùa khô trung bình 2 – 6 giờ tùy loại cây trồng.
Thời gian cần bón phân qua hệ thống tưới tốt nhất <= 60% so với thời gian của 1 đợt hoặc thời gian vận hành hệ thống tưới (nếu bón phân trong mùa mưa)
Tính toán lượng phân cần hòa tan trong bình chứa phân
F=C x S/1000 
F: Lượng phân cần hòa tan trong bình (kg)
C: Dung tích bình chứa phân (lít)
S: Độ hòa tan của phân trong nước, trung bình khoảng 500g/lít
1.000: chuyển sang kg
EX:  dung tích bình chứa phân hòa tan là 50 lít, độ hòa tan của phân bón là 500g/lít. Lượng phân cần hòa tan là
F = 50 x 500/1.000 = 25kg
Tính số lần hòa tan phân để bón qua hệ thống tưới
L = Ft/F
L: Số lần hòa tan
Ft: tổng lượng phân bón để bón cho 1 đợt (kg)
F: Lượng phân bón hòa tan cho 1 bình (kg)
EX: lượng phân bón cho 1 đợt kết hợp với tưới nước là 30 kg. Bình chứa phân có dung tích là 30 lít , độ hòa tan của phân là 500 g/lít.
==> Tính lượng phân cần hòa tan trong bình 30 lít: F = 30 x 500/100 = 15 kg
==>  Tính số lần cần hòa than hết 30 kg: L = 30/15 = 2 lần
Tính toán thời gian hệ thống tưới hút hết phân hòa tan trong bình
T = C/LL
T: Thời gian hệ thống hút hết 1 bình phân đã hòa tan (phút)
C: Dung tích bình phân 
LL: Lưu lượng của ống hút dung dịch phân đã hòa tan (lít/phút). Lưu lượng phụ thuộc vào đường kính ống hút phân và lưu lượng của ống dẫn nước tưới (ống cấp 1) của hệ thống.
EX: 1 bình chứa phân hòa tan dung tích 50 lít. Lưu lượng hút phân của hệ thống tưới khoảng 2 lít/phút thì thời gian để hút hết 1 bình phân hòa tan sẽ là.
T = 50/2 = 25 phút.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: